Psychoterapia

Psychoterapia jest formą leczenia o udowodnionej naukowo skuteczności.
Wraz z farmakoterapią jest uznawana za metodę leczenia zaburzeń psychicznych uznawaną na całym świecie.

Psychoterapia może być prowadzona w różnych nurtach (np. psychodynamicznym, systemowym, poznawczo-behawioralnym, itd.). W Centrum Usług Psychologicznych Ewa Szafruga pracujemy w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT).

Psychoterapia poznawczo-behawioralna – dlaczego?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna:

  • jest formą psychoterapii stale poddawaną wnikliwym badaniom naukowym w celu udowodnienia jej skuteczności (najlepiej przebadany nurt psychoterapeutyczny);
  • wykazuje bardzo dużą skuteczność leczenia;
  • jest rekomendowana przez NICE jako metoda leczenia pierwszego wyboru w leczeniu zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, depresji;
  • jest konkretna;
  • ukierunkowana na tu i teraz (ponieważ to tu i teraz doświadczamy problemów w codziennym funkcjonowaniu);
  • odnosi się również do przeszłości (jako źródeł występujących problemów, ukształtowanych schematów poznawczych, stylów reagowania czy utartych wzorców zachowań);
  • bazuje na silnej współpracy między psychoterapeutą a pacjentem;
  • zarówno psychoterapeuta jak i pacjent aktywnie biorą udział w prowadzonym procesie terapeutycznym;
  • bazuje na dobrej relacji terapeutycznej;
  • wpływa zarówno na zmianę nieadaptacyjnego zachowania jak i sposobu myślenia co przekłada się na poprawę stanu emocjonalnego.

Cennik

Psychoterapia indywidualna:
sesja 45-60 min: 140zł
sesja 60-90 min: 210zł
sesja 90-120 min: 280zł

Psychoterapia par/małżeńska:
sesja 90 min: 250zł
sesja 90-120 min: 320zł