Psychotesty

  Badania psychologiczne KIEROWCÓW:
Kierowców i kandydatów na kierowców (Kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E) 150 zł
Osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy/wykonujących przewóz drogowy 150 zł
Kierujących tramwajem i kandydatów na nich 150 zł
Instruktorów nauki i/lub techniki jazdy oraz kandydatów na nich 150 zł
Egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów na nich 150 zł
Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i kandydatów na nich 150 zł
Kierowców przewożących wartości pieniężne i kandydatów na nich 150 zł
Kierowców sportowych i wyścigowych/rajdowych 150 zł
Kierowców skierowanych na badanie przez Starostę (dawniej Policję) w związku z: – przekroczeniem 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, – w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, – uczestnictwem w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego, – prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego 150 zł
Kierowców skierowanych na badanie przez lekarza 150 zł
Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami 150 zł
Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1,              A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o kierujących pojazdami 150 zł
  Badania psychologiczne w ramach medycyny pracy (OPERATORZY, WYSOKOŚĆ, SAMOCHÓD SŁUŻBOWY do 3,5t.):
Osób korzystających w ramach obowiązków służbowych z samochodu do 3,5 ton 70 zł
Operatorów maszyn i wózków widłowych 60 zł
Osób pracujących na wysokości 60 zł
Operatorskie 2 i/lub więcej stanowiskowe 80 zł
W ciemni (cena dla klientów wykonujących tylko to badanie) 30 zł
W ciemni (promocja dla klientów wykonujących u nas jeszcze inne badanie) 10 zł
  Badania psychologiczne na BROŃ itp. (wpis na komendzie Policji):
Na broń 250 zł
Pracownika ochrony bez broni 150 zł
Sędziów, prokuratorów, kuratorów, asesorów 200 zł
Strażnika miejskiego/gminnego 200 zł
Detektywów 150 zł
Inspektora transportu drogowego posługującego się bronią palną 250 zł
Górnika strzałowego/Wydawcy środków strzałowych 250 zł
  Badania psychologiczne POZOSTAŁYCH GÓRNIKÓW:
Górnika: sygnalisty szybowego, maszynisty maszyn wyciągowych, maszynisty lokomotyw/kolejek podwieszanych/kolejek spągowych pod ziemią 150 zł
Pozostałych górników-badanie jednostanowiskowe 100 zł
  Badania psychologiczne MARYNARZY:
marynarz 250 zł
  Wydanie KOPII ZAŚWIADCZENIA/ORZECZENIA psychologicznego:
o wartości pow. 100zł 20 zł
o wartości poniżej 100 zł 10 zł
  DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA:
Badanie sprawności intelektualnej, funkcji poznawczych 180 zł
Badanie osobowości, temperamentu 200 zł
Badanie osobowości testem MMPI 350 zł
Wydanie zaświadczenia psychologicznego 50 zł

Ceny badań dla Klientów, którzy podpiszą umowę o współpracy mogą podlegać negocjacjom.


Zapraszamy na badania. Sprawnie, szybko i w dogodnym terminie.