Oferta


Oferujemy psychologiczne badania:


Kierowców i kandydatów na kierowców (Kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)
150 zł
Osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy/wykonujących przewóz drogowy
150 zł
Kierujących tramwajem i kandydatów na nich
150 zł
Instruktorów nauki i/lub techniki jazdy oraz kandydatów na nich
150 zł
Egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów na nich
150 zł
Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i kandydatów na nich
150 zł
Kierowców przewożących wartości pieniężne i kandydatów na nich
150 zł
Kierowców sportowych i wyścigowych/rajdowych
150 zł
Kierowców skierowanych na badanie przez Starostę (dawniej Policję) w związku z:  
– przekroczeniem 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, 
– w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
– uczestnictwem w wypadku drogowym,
w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego, 
– prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego

150 zł
Kierowców skierowanych na badanie przez lekarza
150 zł
Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem,
cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

150 zł
Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1,              A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o kierujących pojazdami


150 zł
Badanie osób korzystających w ramach obowiązków służbowych z samochodu do 3,5 ton
60 zł
Badanie operatorów maszyn i wózków widłowych
50 zł
Badanie osób pracujących na wysokości
60 zł
Badanie operatorskie 2 i/lub więcej stanowiskowe
80 zł
Badanie sprawności intelektualnej, funkcji poznawczych
180 zł
Badanie osobowości, temperamentu200 zł

Ceny badań dla Klientów, którzy podpiszą umowę o współpracy mogą podlegać negocjacjom.