Oferta


Badania psychologiczne KIEROWCÓW:


Kierowców i kandydatów na kierowców (Kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)
150 zł
Osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy/wykonujących przewóz drogowy
150 zł
Kierujących tramwajem i kandydatów na nich
150 zł
Instruktorów nauki i/lub techniki jazdy oraz kandydatów na nich
150 zł
Egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów na nich
150 zł
Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i kandydatów na nich
150 zł
Kierowców przewożących wartości pieniężne i kandydatów na nich
150 zł
Kierowców sportowych i wyścigowych/rajdowych
150 zł
Kierowców skierowanych na badanie przez Starostę (dawniej Policję) w związku z:  
– przekroczeniem 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, 
– w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
– uczestnictwem w wypadku drogowym,
w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego, 
– prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego

150 zł
Kierowców skierowanych na badanie przez lekarza
150 zł
Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem,
cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

150 zł
Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1,              A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o kierujących pojazdami


150 zł


Badania psychologiczne w ramach medycyny pracy (OPERATORZY, WYSOKOŚĆ, SAMOCHÓD SŁUŻBOWY do 3,5t.):


Osób korzystających w ramach obowiązków służbowych z samochodu do 3,5 ton
60 zł
Operatorów maszyn i wózków widłowych
50 zł
Osób pracujących na wysokości
60 zł
Operatorskie 2 i/lub więcej stanowiskowe
80 zł
W ciemni (cena dla klientów wykonujących tylko to badanie)30 zł
W ciemni (promocja dla klientów wykonujących u nas jeszcze inne badanie)10 zł


Badania psychologiczne na BROŃ itp. (wpis na komendzie Policji):


Na broń200 zł
Pracownika ochrony bez broni100 zł
Sędziów, prokuratorów, kuratorów, asesorów150 zł
Strażnika miejskiego/gminnego150 zł
Detektywów150 zł
Inspektora transportu drogowego posługującego się bronią palną200 zł
Górnika strzałowego/Wydawcy środków strzałowych200 zł


Badania psychologiczne POZOSTAŁYCH GÓRNIKÓW:


Górnika: sygnalisty szybowego, maszynisty maszyn wyciągowych, maszynisty lokomotyw/kolejek podwieszanych/kolejek spągowych pod ziemią100 zł
Pozostałych górników-badanie jednostanowiskowe60 zł


Badania psychologiczne MARYNARZY:


marynarz200 zł


Wydanie KOPII ZAŚWIADCZENIA/ORZECZENIA psychologicznego:


o wartości pow. 100zł20 zł
o wartości poniżej 100 zł10 zł


DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA:


Badanie sprawności intelektualnej, funkcji poznawczych
180 zł
Badanie osobowości, temperamentu200 zł
Badanie osobowości testem MMPI200 zł
Wydanie zaświadczenia psychologicznego50 zł


PSYCHOTERAPIA (dorosłych: indywidualna; par, małżeńska, rodzin/systemowa):


Sesja 45-60min (promocja)50 zł
Sesja 60-90min (promocja)70 zł
Sesja 90-120min (promocja)100 zł

Ceny badań dla Klientów, którzy podpiszą umowę o współpracy mogą podlegać negocjacjom.


Zapraszamy również na BADANIA LEKARSKIE. Sprawnie, szybko i w dogodnym terminie.