Diagnoza neuropsychologiczna

Neuropsycholog bada związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. W wyniku przeprowadzonego wywiadu, obserwacji i wykonanych testów neuropsychologicznych neuropsycholog opisuje poziom funkcjonowania procesów poznawczych człowieka, czyli dokonuje oceny jego:
– pamięci
– uwagi
– koncentracji
– funkcji wykonawczych
– mowy
– procesów emocjonalno-motywacyjnych
– myślenia
– zachowania.

Specjalista z zakresu neuropsychologii kieruje swoje działania przede wszystkim do osób z biologicznym uszkodzeniem mózgu (po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych) lub z podejrzeniem choroby neurodegeneracyjnej, gdyż takie osoby przejawiają zazwyczaj poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Badanie neuropsychologiczne pozwala ocenić, które procesy zostały uszkodzone lub osłabione w wyniku choroby mózgu.

Neuropsycholog na podstawie wyniku działań diagnostycznych może ustalić przebieg terapii neuropsychologicznej. Zasadniczym celem rehabilitacji neuropsychologicznej jest pomoc choremu, aby powrócił do normalnego funkcjonowania. Z tego powodu specjalista z zakresu neuropsychologii podejmuje z osobą serię działań bazujących na:
– treningu funkcji poznawczych
– ćwiczeniach terapeutycznych
– specjalistycznych ćwiczeniach neurorehabilitacyjnych.

Koszt wizyty u neuropsychologa:

– sesja 45-60 min: 150 zł